Audit financiar

Se asigura verificarea situatiilor financiare ale societatilor comerciale de catre auditori financiari membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania, in conformitate cu standardele de audit nationale si internationale, respectand si aplicand corespunzator reglementarile legale aplicabile.Se ofera suport tehnic in vederea colaborarii cu conducerea societatii auditate pentru remedierea deficientelor constate pe parcursul desfasurarii misiunii de audit.

Oferta noastra cuprinde:

  • derularea misiunii de audit in baza unor proceduri detaliate specifice domeniului si dimesiunilor fiecarui client, cu respectarea standardelor de audit nationale si internationale;
  • asigurarea unei echipe formate din experti specializati pe domenii specifice, coordonati de auditori financiari membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania;
  • acordarea unui buget de timp suficient pentru intelegerea si verificarea operatiunilor patrimoniale derulate de client;
  • comunicarea continua pe durata efectuarii misiuni de audit cu managementul si personalul societatii client pentru remedierea in timp util a deficientelor constatatem atat in ceea ce priveste reflectarea in contabilitate a operatiunilor patrimoniale cat si in privinta eficientei si rentabilitatii activitatii desfasurate.

Comments are closed.