Raport de transparenta – 2008

RAPORT PRIVIND TRANSPARENTA

SC Promar Audit S.R.L.

CUPRINS:

1. Prezentare introductiva
2. Statutul juridic si  structura asociatilor
3. Obiect de activitate
4. Conducerea firmei de audit
5. Sistemul intern de control al calitatii activitatii
6. Inspectie  efectuata de CAFR  privind asigurarea calitatii
7. Politicile societatii prvind independenta, pregatirea personalului si remunerarea acestuia
8. Informatii financiare legate de societate

1. Prezentare introductiva
In calitate de firma de audit care efectueaza audit statutar al conturilor anuale ale entitatilor de interes public, S.C. Promar Audit S.R.L. publica acest raport anual privind transparenta, in conformitate cu prevederile art. 46 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 90/2008 (24 iunie 2008).
Acest raport privind transparenta prezinta modul de organizare al societatii noastre, sistemele de control al calitatii si modul in care aplicam dispozitiile Ordonantei privind auditul statutar ce deriva din Directiva a 8-a a Uniunii Europene privind auditul statutar.
Informatiile furnizate in acest raport se refera la data de 31 decembrie 2008.

2. Statutul juridic si structuria asociatilor
SC Promar Audit  functioneaza ca o societate cu raspundere limitata si are urmatorii asociati:
•    Mariana Prodan – 95 %
•    Nicolae Prodan – 5 %

3.Obiect de activitate
Promar Audit S.R.L. ofera servicii clientilor in urmatoarele domenii:
?    Audit
?    Consultanta financiara
?    Managementul riscului si taxe
?    Contabilitate
?    Expertize contabile judiciare si extrajudiciare

Promar Audit S.R.L. este supusa legislatiei si reglementarilor profesionale din Romania. Este membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, a Camerei Auditorilor Financiari din Romania si Corpului Consultantilor Fiscali.

4. Conducerea firmei de audit
Societatea este condusa de administrator.
Administratorul societatii este Mariana Prodan.
Administratorul reprezinta si administreaza societatea in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale.

5. Sistemul intern de control al calitatii activitatii
Societatea aplica sistemul intern de control al calitatii stabilit si prezentat in Manualul Procedurilor Promar Audit. Acest sistem include politicile si procedurile care abordeaza responsabilitatile de conducere pentru sistemul de control al calitatii din cadrul firmei de audit. Cerintele etice, acceptarea clientilor si a misiunilor si continuarea acestora, resursele umane, performanta in cadrul misiunilor si monitorizarea.

Sistemul intern de control al calitatii se refera la analiza de asigurare a calitatii misiunii.

Toate rapoartele legate de servicii de asigurare – inclusiv rapoarte de audit statutar asupra conturilor anuale consolidate ale entitatilor de interes public – sunt supuse unei analize de asigurare a calitatii misiunii inainte de emiterea raportului. Aceasta analiza este efectuata de catre un partener de audit al societatii, sau al unei firme membre CAFR, cu experienta si calificari profesionale suficiente si corespunzatoare.

O analiza de asigurare a calitatii misiunii cuprinde o revizuire a raportului de audit si a situatiilor financiare sau a altor informatii financiare care fac obiectul raportului, a planului de audit, a rezumatului procedurilor de audit, a documentelor de lucru selectate si a altor documente, dupa cum este cazul. Aceasta revizuire include si o discutie cu partenerul care conduce misiunea de audit, cu privire la aspectele semnificative identificate in timpul misiunii de audit sau de revizuire. In cazul in care riscul misiunii este evaluat ca fiind mai mare sau mult mai mare decat normal, este necesara o revizuire mult mai aprofundata de un partener de audit, inclusiv revizuirea documentelor de lucru corespunzatoare care se concentreaza asupra riscurilor identificate.

Raportul de audit poate fi emis numai daca cel care a efectuat analiza este multumit de rationamentul si concluziile exprimate de echipa de auditsi de respectarea Standardelor Nationale de Audit, Standardele Internationale de Audit si alte reguli si regulemente relevante.

Promar Audit S.R.L. furnizeaza clientilor sai servicii independente, de calitate, castigandu-si reputatia pentru independenta, integritatea, conduita etica si obiectivitatea sa. Promar Audit S.R.L. promoveaza politicile de control al calitatii, inclusiv independenta, care cuprind standardele emise de Federatia Internationala a Contabililor (IFAC) care au fost, de asemenea, adoptate de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR).

Conducerea societatii se declara multumita ca sistemul intern de asigurare a calitatii descris mai sus functioneaza eficient in ceea ce priveste obtinerea unei asigurari rezonabile ca societatea si personalul acesteia respecta standardele profesionale aplicabile si ca rapoartele de audit emise sunt corespunzatoare in circumstantele date.

Independenta, integritatea si obiectivitatea reprezinta stalpi de sustinere ai politicilor stabilite de Promar Audit S.R.L. In consecinta evitam cu diligenta orice aparenta legata de un conflict de interese.

Promar Audit S.R.L. aplica politici si proceduri de protejare a datelor clientilor si fostilor clienti in conformitate cu standardele legale, de reglementare si profesionale si in masura ceruta de lege.

Promar Audit S.R.L. a implementat politici si proceduri cu privire la documentatia necesara care sta la baza rapoartelor emise in cadrul unui angajament. Politicile firmei de pastrare a materialelor de lucru in conformitate cu cerintele IFAC si CAFR.

6. Inspectie privind asigurarea calitatii efectuata de CAFR
Camera Auditorilor Financiari din Romania a efectuat inspectia de calitate a activitatii de audit financiare si serviciilor financiare conexe acestuia desfasurata in anul 2007  in  data de 17.07.2008 ; urmare acestei inspectii societatea a obtinut calificativul A.
Entitatile pentru care  societatea noastra a efectuat audit statutar aferent exercitiului  financiar 2008 sunt:
SC METEOR  AUTO SRL,
SC FLAROS SA,
SC SIMC SA,
SC IRLU SA,
SC HAGI SPORT SRL,
SC GEIP SA,
SC SIRV SA MARASESTI,
SC SERVTRANS MENTENANCE SA,
SC INTERVENTII FEROVIARE SA.

7. Politicile societatii privind pregatirea personalului, remunerarea acestuia si independenta

Promar Audit S.R.L. participa la un proces de pregatire continua cu tot personalul profesional de audit. Programul de pregatire continua cuprinde participarea la cursuri organizate de Camera Auditorilor Financiari din  Romania.
Toti auditorii statutari inregistrati respecta cerintele obligatorii suplimentare de continuare a pregatirii stabilite de Camera Auditorilor Financiari din Romania.
Remunerarea fiecarui partener al firmei de audit cuprinde doua elemente – compensarea functiei si compensarea performantei – ambele fiind legate de contributiile aduse in functiile respective. Compensarea functiei depinde de aria si impactul responsabilitatilor partenerilor respectivi. Compensarea performantei are legatura cu realizarea obiectivelor stabilite pentru fiecare an. Remunerarea se stabileste in functie de obiectivele prevazute pentru fiecare misiune. Acestea includ:
•    calitatea muncii
•    excelenta in furnizarea serviciilor pentru clienti
•    cresterea veniturilor si profitabilitatii
•    calitatile de lider
•    respectarea si promovarea valorilor firmei
Fiecare profesionist trebuie sa semneze o declaratie de independenta in fiecare an.

8. Informatii financiare legate de societate

In anul 2008 societatea a obtinut o cifra de afaceri de 385.630 lei din activitati de audit , servicii financiare conexe, avind platite la scadenta toate obligatiile fiscale catre bugetul consolidat al statului, bugetul local cit si toate taxele, cotizatiile catre organismele profesionale.

Comments are closed.