Raport de transparenta – 2013

Raport privind transparenta

Audit statutar desfasurat in anul  2013

 

CUPRINS:

 1. Prezentare introductiva
 2. Descrierea structurii juridice si a proprietarilor firmei de audit
 3. Conducerea firmei de audit
 4. Descrierea sistemelor de control intern de calitate
 5. Declaratie privind politicile de independenta aplicate la nivel de firma
 6. Declaratie cu privire la politica de formare profesionala continua a auditorilor
 7. Informatii privind baza pentru remunerarea partenerilor
 8. Politica de rotatie a partenerilor cheie si a personalului
 9. Informatii financiare
 10. Lista entitatilor de interes public auditate in anul 2013

 

 

 

 

 1. Prezentare introductiva

In calitate de firma de audit care efectueaza audit statutar al conturilor anuale ale entitatilor de interes public, S.C. Promar Audit S.R.L. publica acest raport anual privind transparenta, in conformitate cu prevederile art. 46 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 90/2008.
Acest raport privind transparenta prezinta modul de organizare al societatii noastre, sistemele de control al calitatii si modul in care aplicam dispozitiile Ordonantei privind auditul statutar ce deriva din Directiva a 8-a a Uniunii Europene privind auditul statutar.
Informatiile furnizate in acest raport se refera la data de 31 decembrie 2013.

 

2.Descrierea structurii juridice si a proprietarilor firmei de audit PROMAR AUDIT

 

Societatea Promar Audit cu sediul in Bucuresti, Str.Sachelarie Visarion nr.14, sector 2, Bucuresti este inregistrata la Registrul Comertului ca societate cu raspundere limitata, avand numarul de inregistrare J40/981/2004 si CIF RO16080804.

Proprietarii firmei de audit sunt:

Prodan Mariana cu 95% avand calitatea de auditor finnciar cu nr.carnet 384/2000 si Prodan Nicolae cu 5%.

Activitatea principala, autorizata conform legii, este codificata conform CAEN Rev. 2 – 6920 Activitati de contabilitate si audit financiar, consultanta in domeniul fiscal.

 

Promar Audit S.R.L. este supusa legislatiei si reglementarilor profesionale din Romania. Este membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, a Camerei Auditorilor Financiari din Romania si Corpului Consultantilor Fiscali.

 

3.Descrierea conducerii firmei

Societatea Promar Audit este condusa de administratorul societatii in persoana dnei Prodan Mariana. Administratorul societatii administreaza si reprezinta societatea in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale si cu prerogativele cuprinse in statutul societatii, avand puteri depline.

 

4.Descrierea sistemelor de control intern de calitate

Societatea are  implementat  un SISTEM INTERN DE MANAGEMENT AL CALITATII conform EN ISO 9001:2008, Sistemul de control al calităţii implementat de companie este prezentat in Manualul de Control al Calitatii, conceput pe baza principalelor elemente ale Standardului International de Control al Calitatii(ISOQ) 1 si a tuturor standardelor emise de CAFR, IFAC, inclusiv codul de etica IFAC.

Conducerea societatii considera ca procedurile interne de control al calitatii implementate, corespund standardelor de calitate impuse de organismele profesionale din care firma face parte precum si celor impuse de Codul de Etica IFAC, acestea fiind revizuite si actualizate periodic.

Societatea aplica sistemul intern de control al calitatii stabilit si prezentat in Manualul Procedurilor Promar Audit. Acest sistem include politicile si procedurile care abordeaza responsabilitatile de conducere pentru sistemul de control al calitatii din cadrul firmei de audit. Cerintele etice, acceptarea clientilor si a misiunilor si continuarea acestora, resursele umane, performanta in cadrul misiunilor si monitorizarea.

Sistemul intern de control al calitatii se refera la analiza de asigurare a calitatii misiunii.

Toate rapoartele legate de servicii de asigurare – inclusiv rapoarte de audit statutar asupra conturilor anuale consolidate ale entitatilor de interes public – sunt supuse unei analize de asigurare a calitatii misiunii inainte de emiterea raportului. Aceasta analiza este efectuata de catre un partener de audit al societatii, sau al unei firme membre CAFR, cu experienta si calificari profesionale suficiente si corespunzatoare.

O analiza de asigurare a calitatii misiunii cuprinde o revizuire a raportului de audit si a situatiilor financiare sau a altor informatii financiare care fac obiectul raportului, a planului de audit, a rezumatului procedurilor de audit, a documentelor de lucru selectate si a altor documente, dupa cum este cazul. Aceasta revizuire include si o discutie cu partenerul care conduce misiunea de audit, cu privire la aspectele semnificative identificate in timpul misiunii de audit sau de revizuire. In cazul in care riscul misiunii este evaluat ca fiind mai mare sau mult mai mare decat normal, este necesara o revizuire mult mai aprofundata de un partener de audit, inclusiv revizuirea documentelor de lucru corespunzatoare care se concentreaza asupra riscurilor identificate.

Raportul de audit poate fi emis numai daca cel care a efectuat analiza este multumit de rationamentul si concluziile exprimate de echipa de auditsi de respectarea Standardelor Nationale de Audit, Standardele Internationale de Audit si alte reguli si regulemente relevante.

Ultima data la care reprezentantii departamentului de Monitorizare al Camerei Auditorilor Financiari din Romania au efectuat ultima inspectie si analiza privind asigurarea calitatii a fost  05.08 .20111, iar calificativul obtinut cu ocazia acestui control a fost “A”.

 

5.Declaratie privind politicile de independenta aplicate la nivel de firma

PROMAR AUDIT SRL si toţi profesionistii angajati in misiunile de audit trebuie sa respecte Politicile de Etica si Independenta conforme cu Codul de Etica IFAC.

PROMAR AUDIT SRL comunica angajatilor si colaboratorilor politicile si procedurile de etica si independenta la cu ocazia inceperii fiecarei misiuni de audit.

PROMAR AUDIT SRL deţine o evidenta a tuturor clienţilor sai, lista pe care o face cunoscuta tuturor angajatilor si colaboratorilor si o actualizează periodic .

Fiecare partener si angajat trebuie sa completeze un Chestionar de Respectare a

Independentei. Independenta fata de client este analizata inainte de acceptarea clientului.

Conducerea confirma ca politicile firmei de audit privind independenta sunt respectate cu strictete in permanenta si sunt verificate intern in mod continuu.

 

 1. Declaratie cu privire la politica de formare profesionala continua a auditorilor

Formarea si perfecţionarea profesionala a auditorilor parteneri  se realizeaza prin intermediul cursurilor de instruire obligatorii organizate de Camera Auditorilor Financiari din România, precum si altor cursuri suplimentare organizate de alte organisme precum CECCAR si CCF.

PROMAR AUDIT SRL deţine un program legislativ actualizat permanent on line.

 

 1. Informatii privind baza pentru remunerarea partenerilor

 

Partenerii Societatii obţin venituri cu titlu de salariu si dividende.

Remunerarea fiecarui partener al firmei de audit cuprinde doua elemente – compensarea functiei si compensarea performantei – ambele fiind legate de contributiile aduse in functiile respective. Compensarea functiei depinde de aria si impactul responsabilitatilor partenerilor respectivi. Compensarea performantei are legatura cu realizarea obiectivelor stabilite pentru fiecare an. Remunerarea se stabileste in functie de obiectivele prevazute pentru fiecare misiune.

 

 

 

8.Politica de rotatie a partenerilor cheie si a personalului

 

Societatea detine politici si proceduri privind  rotatia partenerilor cheie de audit si a personalului implicat in misiunile de audit statutar.  Partenerii cheie se schimba la fiecare 7 ani pentru acelasi client.

 

9.Informatii financiare

 

In anul 2013 societatea a obtinut o cifra de afaceri de 452.583 lei din activitati de audit , servicii financiare conexe, avind platite la scadenta toate obligatiile fiscale catre bugetul consolidat al statului, bugetul local cit si toate taxele, cotizatiile catre organismele profesionale.  
   
   
     
     

 

 

10.Lista entitatilor de interes public auditate in anul 2013

 

In anul 2013 societatea PROMAR AUDIT SRL a auditat urmatoarele entitati de interes public:

SC INTERVENTII FER SA

SC SOCIETATEA INTRETINERE MECANIZATA A CAII FERATE SA

SC GRUP EXPLOATARE INTRETINERE PALAT CFR SA

SC INTREPRINDEREA DE REPARATII LOCOMOTIVE SI UTILAJE SA

 

 

Comments are closed.